SON GUERLAIN PHI THUYỀN MATTE MÀU 40

Còn hàng

Liên hệ

Chờ mãi cuối cùng GUERLAIN cũng đã chịu tung ra dòng son PHI THUYỀN MATTE 😍😍 ⭐𝐒𝐎𝐍 𝐆𝐔𝐄𝐑𝐋𝐀𝐈𝐍 𝐑𝐎𝐔𝐆𝐄 𝐆 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞 40 (Guerlain phi thuyền matte 40) Đây là dòng Lỳ mới nên bảng màu khác nhé ...Chờ mãi cuối cùng GUERLAIN cũng đã chịu tung ra dòng son PHI THUYỀN MATTE 😍😍

⭐𝐒𝐎𝐍 𝐆𝐔𝐄𝐑𝐋𝐀𝐈𝐍 𝐑𝐎𝐔𝐆𝐄 𝐆 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞 40
(Guerlain phi thuyền matte 40)
Đây là dòng Lỳ mới nên bảng màu khác nhé
 

 

 

 

 

#tulipguerlainphithuyenmatte #Tulipguerlainmatte

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan